Hoạt Động Ngoại Khóa

Ngoại khóa "Môn Sinh"

Vào lúc  23/10/2016,   lượt xem 1232

 Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017 của nhà trường và của tổ bộ môn sinh, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với môn sinh học...

 

Ngoại khóa "Ngược dòng lịch sử"

Vào lúc  11/03/2014,   lượt xem 2670
Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với môn lịch sử...

Ngoại Khóa "Em yêu văn học Dân gian"

Vào lúc  16/01/2014,   lượt xem 3726
Thực hiện kế hoạch năm học 2013- 2014 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với môn Ngữ văn, rèn luyện cho học sinh kỹ năng trình bày một vấn đề trước tập thể, tạo sân chơi bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, phát huy khả năng của bản thân...