Tuyển Sinh

Thông tin tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Vào lúc  02/05/2018,   lượt xem 682

      Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức là thành viên của Hệ thống giáo dục TTC với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. 


Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Vào lúc  22/05/2017,   lượt xem 2161

   Năm học 2017-2018, Trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 10. Thời gian tuyển sinh : từ ngày  04/6/2017 đến hết ngày 29/7/2017.....


Tuyển sinh năm học 2015-2016

Vào lúc  21/05/2015,   lượt xem 1567
Năm học 2015-2016, Trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có bán trú. Thời gian tuyển sinh : từ 1/6/2015 đến hết ngày 20/8/2015....

Tuyển sinh năm học 2014-2015

Vào lúc  24/05/2014,   lượt xem 3000
Năm học 2014-2015, Trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có bán trú. Thời gian tuyển sinh : từ 9/6/2014 đến hết ngày 20/8/2013....