Giới Thiệu

Cơ Sở Vật Chất

Vào lúc:   11/07/2017, Lượt xem: 1151

 * Phòng Ban Giám Hiệu
- Điều hành tất cả các hoạt động dạy và học trong nhà trường, các hoạt động ngoại khóa của CB – GVNV và học sinh.

* Phòng Giáo vụ - văn phòng
- Quản lý hồ sơ của học sinh toàn trường. Thực hiện chức năng quản lý phát bằng cho học sinh. Quản lý và cấp phát VPP, quản lý hồ sơ của CBGVNV nhà trường.

 http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/bgh.jpg

 Phòng Kế toán – tài vụ
- Quản lý về thu chi tài chánh của nhà trường.

 http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/ke%20toan(1).JPG

 Phòng Giáo viên
- Nơi đề giáo viên soạn bài, trao đổi bài và nơi giáo viên truy cập mạng và trao đổi thông tin tư liệu phục vụ cho giáo án điện tử. Họp Hội đồng sư phạm hàng tuần.

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/P.GiaoVien.jpg

 Phòng Quản sinh
- Xử lý học sinh vi phạm nề nếp, tác phong trong khuôn viên nhà trường.

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/quan%20sinh.JPG

 Phòng Y tế
- Tiếp nhận và sơ cứu ban đầu cho học sinh.

Phòng học
- Nhà trường có 48 lớp gồm: 6 lớp 6, 5 lớp 7, 3 lớp 8, 3 lớp 9, 10 lớp 10, 10 lớp 11, 6 lớp 12.

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/LopHoc.jpg

 Phòng Vi tính
- Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai về việc đưa môn Tin học vào học chính khóa bắt đầu từ năm học đầu tiên 2006 – 2007, nhà trường đã đầu tư trang bị lại toàn bộ hệ thống máy vi tính cấu hình mạnh với tổng số là 105 máy chia thành 02 phòng học. Đáp ứng nhu cầu học thực hành của học sinh toàn trường.

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/phongtinhoc.jpg

 Phòng Thư viện
- Thư viện nhà trường tuy mới hình thành nhưng tổng số sách trong trường đã đạt được trên 1000 quyển. Thư viện trường luôn mở cửa phục vụ nhu cầu muợn sách, đọc sách của giáo viên và học sinh. Ngoài ra nhà trường còn thành lập tủ sách đạo đức cho học sinh mà ở đó các em sẽ tìm thấy được những sách nói về gương người tốt việc tốt, sách học làm người…

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/P.ThuVien.jpg

 Phòng Thí nghiệm Hóa Sinh
- Đầy đủ dụng cụ thí nghiệm môn học Hóa và môn sinh.

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/P.ThiNghiem.JPG

Nhà thi đấu đa năng

- Với diện tích trên 1000m2 được dùng để dạy học thể dục thể thao và giáo dục thể chất và giao lưu văn nghệ.

http://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/BenNgoaiNTD.jpghttp://trinhhoaiduc.edu.vn/UserFiles/image/CSVC/NhaThiDau.JPG